Tien top tips om uw Alfa Laval tankappendages in topconditie te houden

Gillain & Co - Alfa Laval Tankappendages

 1. Voer regelmatig onderhoud uit op uw Alfa Laval tankappendages volgensgeplande onderhoudsbeurten. Dit houdt uw Alfa Laval tankappendagesaltijd in goede staat. 
   
 2. Volg ons eenvoudige programma voor preventief onderhoud, dat de levensduur van uw Alfa Laval tankappendages zal verlengen. Houd er rekening mee dat ons programma voor preventief onderhoud gebaseerd is op een gemiddelde bedrijfsbelasting. Indien uw Alfa Laval appendages onder zware omstandigheden werken, wordt het aanbevolen om vaker onderhoud uit te voeren.

 3. Uw Alfa Laval tankappendages altijd monteren en demonteren volgens de richtlijnen van Alfa Laval.

 4. Onderdelen altijd vóór de montage reinigen om onnodige slijtage van onderdelen te vermijden.

 5. Gebruik alleen de reinigingsmiddelen die gespecificeerd zijn in de handleiding.

 6. Alleen gebruiken binnen het in de handleiding opgegeven bereik om een goede werking te garanderen.

 7. Na gebruik spoelt u uw Alfa Laval tankappendages met leidingwater.

 8. Reinigingsmiddelen mogen nooit opdrogen of achterblijven in het systeem door het mogelijke uitzouten of afzetten van het reinigingsmiddel.

 9. Houd altijd een Alfa Laval servicekit op voorraad om ongeplande stilstand te voorkomen.

 10. Vul altijd een Alfa Laval servicekaart in om het uitgevoerde onderhoud te registreren, zodat u de servicegeschiedenis van uw Alfa Laval tankappendages kunt documenteren.


Download Top Ten Tips - Alfa Laval tankappendages (pdf)